m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy Starym Rynku w Łowiczu. Nazywana jest Mazowieckim Wawelem, gdyż jest miejscem wiecznego spoczynku 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski. Pierwotnie stał tu kościół drewniany, ufundowany w 1100 roku prawdopodobnie przez Władysława I Hermana (~1043-1102). Nową świątynię zbudowano w stylu gotyckim. W 1433 roku została ona podniesiona do godności kolegiaty przez prymasa Wojciecha Jastrzębca (~1362-1436). Wówczas powstała też kapituła kolegiacka, a u jej boku powołano pierwszą w kraju kolonię Akademii Krakowskiej. Wieża nad bramą, prowadzącą do bazyliki katedralnej w Łowiczu. Herb biskupi. Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu. W 1625 roku prymas Henryk Firlej (1574-1626) rozpoczął barokową przebudowę kolegiaty. Umieszczono wówczas w świątyni relikwie św. Wiktorii, ofiarowane przez papieża Urbana VIII (1568-1644). Dzieło Firleja kontynuował prymas Maciej Łubieński (1572-1652). Nowa świątynia została rekonsekrowana i rededykowana 14 października 1668 roku przez prymasa Mikołaja Jana Prażmowskiego (1617-1673). Autorem koncepcji architektonicznej był Tomasz Poncino (1590-1659), a prace po jego śmierci kontynuował jego brat Andrzej. Fragment fasady bazyliki katedralnej w Łowczu. Jest ona trzyosiowa, podzielona na dwie kondygnacje rozdzielone belkowaniem, ozdobione pilastrami, ujętymi w wielkim porządku. Wieńczy ją szczyt z frontonem ze spływami wolutowymi. Nad wejściowym portalem barokowym znajduje się tablica erekcyjna kolegiaty z 1652 roku z herbem Pomian prymasa Macieja Łubieńskiego (1572-1652). Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu.
Dawna dziekania, obecnie rezydencja biskupa łowickiego. Dwór został ufundowany przez dziekana łowickiego Wojciecha Krajewskiego (~1640-1694). Pod koniec XVIII wieku był siedzibą biskupa sufragana. Obok znajduje się dawna kuria wikariuszy, zbudowana ok. 1730 roku na planie podkowy. Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu. Korpus katedry oplata pięć kaplic grobowych prymasów Polski. Są to: kaplica Jana Lipskiego (1589-1641), kaplica Mikołaja Prażmowskiego (1617-1673), kaplica Adama Ignacego Komorowskiego (1699-1759), kaplica Jakuba Uchańskiego (1502-1581) i kaplica Jana Tarnowskiego (1550-1605). Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu. Ponieważ prymasi Polski byli z tytułu pełnionych przez siebie urzędów kościelnych jednocześnie interreksami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od roku 1572 w czasach bezkrólewia, kościół pełnił tymczasową funkcję najważniejszej świątyni Rzeczypospolitej. Klasycystyczny ratusz w Łowiczu, wzniesiony w latach 1825-1828 wg projektu Gabriela Bonifacego Witkowskiego (1800-1840). Nad bramą znajduje się boniowana wieża z zegarem. Na pierwszym piętrze mieści się sala posiedzeń, zdobiona fryzem autorstwa Józefa Lamparskiego z 1918 roku, przedstawiającym herby 32 województw I Rzeczypospolitej, herby ziem Królestwa Polskiego i miasta Łowicza, oraz portrety: Kazimierza III Wielkiego (1310-1370), Jana Łaskiego (1499-1560), Tadeusza Kościuszki (1746-1817), Stanisława Staszica (1755-1826) i Henryka Sienkiewicza (1846-1916). Pomnik Synom Ziemi Łowickiej z 1927 roku. Wykonanie projektu powierzono Stanisławowi Noakowskiemu (1867-1928). Ten jednak z powodów zdrowotnych musiał odmówić, a wykonanie projektu przekazał swemu asystentowi Adolfowi Buraczewskiemu (1881-1965). Wykonawcą monumentu był łowicki kamieniarz Feliks Tomczyk. W 1941 roku pomnik został częściowo zniszczony przez żołnierzy niemieckich, a reszta pomnika została rozebrana w 1945 roku. Pomnik odtworzono w latach 1983-1986. Barokowy kościół pijarów p.w. MB Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu z lat 1672-1680. Zakon został sprowadzony w 1668 roku i prowadził w Łowiczu kolegium z bogatą biblioteką, teatrem, kapelą i drukarnią. W ramach represji związanych z powstaniem styczniowym, w 1864 roku nastąpiła kasata zakonu. Kościół pełnił funkcję szpitala jenieckiego i magazynów wojskowych. W 1958 roku pijarzy powrócili do miasta.
Łowicki kościół pijarów posiada piękną, monumentalną rokokową fasadę, wystrój barokowy, liczne ołtarze z rzeźbami Jana Jerzego Plerscha (1704/1705-1774) oraz freski Ł. Limeckiego i Michała Anioła Palloniego (1637-1719). Wnętrze kościoła pijarów w Łowiczu. Jeden z nagrobków w łowickiej bazylice katedralnej. Jeden z nagrobków w łowickiej bazylice katedralnej. Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu. Nawa główna jest pięcioprzęsłowa, natomiast nawy boczne czteroprzęsłowe. Na przedłużeniu naw bocznych przy prezbiterium na północy znajduje się Kaplica prymasa Komorowskiego, za nią zakrystia wikariuszy, nad nią kapitularz. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie, za nim znajduje się dobudowana od wschodu Kaplica Ogrójcowa z drugiej połowy XVIII wieku. Jeden z ołtarzy w łowickiej bazylice katedralnej.
Fresk w bazylice katedralnej w Łowiczu, przedstawiający apostołów Piotra i Andrzeja. Jedno z barokowych epitafiów w bazylice katedralnej w Łowiczu. XIX-wieczna dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Oszkowicach, wsi położonej między Łowiczem i Łęczycą. Drewniany kościół parafialny p.w. św. Marcina w Oszkowicach, wzniesiony w 1629 roku. Kościół parafialny p.w. św. Marcina w Oszkowicach. Wnętrze kościoła p.w. św. Marcina w Oszkowicach.
Chrzcielnica w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Oszkowicach, przy której ochrzczony był jeden z najwybitniejszych polityków II RP, dwukrotny premier, minister skarbu i autor reformy walutowej - Władysław Dominik Grabski (1874-1938). Malowidła w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Oszkowicach. Malowidła w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Oszkowicach. Witraż w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Oszkowicach, przedstawiający Stefana kard. Wyszyńskiego (1901-1981) - Prymasa Tysiąclecia. Kamienice przy Placu Narutowicza na rogu ulic Teatralnej i Grodzkiej w centrum Płocka. Wieża Zegarowa XIV-wiecznego Zamku Książęcego w Płocku, przykryta barokowym hełmem. U jej podstawy znajdują się fragmenty romańskiego palatium Władysława I Hermana (~1043-1102) i Bolesława III Krzywoustego (1086-1138).
Pomnik papieża Jana Pawła II (1920-2005) przy Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku - widoczne elementy architektury romańskiej. Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Wzniesiona została w 1144 roku z fundacji biskupa Aleksandra z Malonne (?-1156). Była wielokrotnie przebudowywana, lecz do dziś zachowała swoje pierwotne romańskie elementy architektury. W Kaplicy Królewskiej znajduje się sarkofag dwóch władców Polski - Władysława I Hermana  i Bolesława III Krzywoustego. Fragment portalu bazyliki katedralnej w Płocku - tympanon, przedstawiający scenę ofiarowania Matce Bożej Mazowieckiej, której towarzyszą św. Zygmunt i św. Stanisław Kostka, oraz wykonawcy ostatniej przebudowy katedry z XX wieku i przedstawiciele wszystkich stanów. Kopia brązowych, romańskich Drzwi Płockich, wykonanych dla katedry ok. 1154 roku w Magdeburgu. Oryginał zdobi dziś sobór św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim. Jak do tego doszło, nie wiadomo. Wg niektórych hipotez, miały być zrabowane w XIII wieku przez Litwinów podczas ich wyprawy na Mazowsze. Inni badacze twierdzą, że zostały przekazane jako dar duchowieństwa lub książąt płockich dla księcia nowogrodzkiego Szymona Olgierdowicza Lingwena (1355-1431), brata Władysława II Jagiełły (1352/1362-1434). Ważąca ponad 2 tony brązowa kopia została umieszczona w katedrze płockiej w 1981 roku. Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku - płaskorzeźba we wnętrzu świątyni, przedstawiająca jednego z dostojników duchownych.
Widok z wysokiego wzgórza, na którym zbudowany jest Zamek Książęcy i Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku na szeroko rozlaną Wisłę i Most im. Legionów Józefa Piłsudskiego. Widok na Wisłę ze skarpy sprzed Zamku Książęcego w Płocku. Zamek Książęcy w Płocku - gotycka Wieża Szlachecka, w której mieściło się dawne więzienie dla szlachty. Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Zamek Książęcy w Płocku - Wieża Zegarowa. W położonym obok dawnym opactwie mieści się obecnie Muzeum Diecezjalne, które eksponuje najcenniejsze zabytki skarbca, m.in. hermę św. Zygmunta z XIV wieku, kielich Konrada Mazowieckiego (1187/1188-1247) czy gotyckie monstrancje. Tuż obok, w dawnym budynku muzeum znajdziemy kolekcję malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego (m.in. zbiór ponad 100 pasów kontuszowych w specjalnie zaprojektowanej szafie) i zabytki sztuki sakralnej. Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku.
Detal architektoniczny na gmachu dawnego Muzeum Diecezjalnego przy bazylice katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Przy bazylice katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Detale architektoniczne na gmachu dawnego Muzeum Diecezjalnego przy bazylice katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Rzeźba przedstawiająca Chrystusa na gmachu dawnego Muzeum Diecezjalnego przy bazylice katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Dawny gmach Muzeum Diecezjalnego koło bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Jeden z bocznych ołtarzy bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku i piękne polichromie na ścianach świątyni.
Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Wejście do głównej nawy bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku.

najbliższe galerie:

 
Litwa
1pix użytkownik dario5 odległość 11 km 1pix
Litwa 2 - Kopciowo Lejpuny
1pix użytkownik kabaczek odległość 15 km 1pix
Sejnenskimi ścieżkami-ciąg dalszy wędrówki pieszo i rowerem
1pix użytkownik yetina odległość 18 km 1pix
Sejny
1pix użytkownik wo odległość 20 km 1pix
Europa - napisy,  tablice,  informacje,  reklamy
1pix użytkownik wo odległość 20 km 1pix
Sejny
1pix użytkownik tereza odległość 20 km 1pix

komentarze do galerii (2):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5782) dodano 10.05.2020 23:46

Dzięki za wizytę. Płock zwiedzaliśmy - niestety - "po łebkach", bo przyjechaliśmy tam dość późnym popołudniem. Muszę kiedyś powtórzyć tę wycieczkę, bo sporo zostało do zobaczenia. Pozdrawiam. :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4325) dodano 10.05.2020 23:32

Byłam w obydwu miastach i rzeczywiście to co pokazałeś, to jest to! Ja tak szczegółowo nie zwiedzałam, ale dzięki Twojej galerii zobaczyłam dużo więcej.
Pozdrawiam :)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!