m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Nasyceni pięknem i historią królewskiego miasta Kraków kierujemy się dalej na południe kraju zmierzając słynną Zakopianką, po około 20 km czteropasmówki znaki kierują nas w kierunku Bielska Białej i po kolejnych 20 km docieramy do Kalwarii Zebrzydowskiej, miejsca pątniczego gdzie znajduje sie Sanktuarium Pasyjno Maryjne, Klasztor OO.Bernardynów i Dróżki cały kompleks wpisany 1999r na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na zdj.Panorama Beskidu Niskiego z zabudową Suchej Beskidzkiej. Po zwiedzeniu ukochanego przez Papieża Jana Pawła II Sanktuarium i modlitwie na drużkach kalwaryjskich udajemy się w dalszą drogę14 km do Wadowic. Tu zwiedzamy Bazylikę i dom rodzinny Jana Pawła II oraz nowy Kościół Św.Piotra jako wotum za powołanie Papieża Jana Pawła II.
Na zdj. rzeka Skawa widziana z mostu do Zemrzyc Następnie z pod świątyni zmierzamy dalej w kierunku południowym ok.20 km pośród malowniczych wzgórz Beskidu Niskiego kręta dolną wzdłuż rzeki Skawy mijając po lewej stronie niewielkie miasteczko Zemrzyce i już po 4 km dojedziemy do granic miasta Sucha Beskidzka, gdzie na wysokości CPN z głównej drogi skręcamy w prawo w uliczkę Zamkową która doprowadza nas po kilku set metrach za przejazdem kolejowym do  	
zamku Pierwotnie drewniano - kamienny dwór obronny Kaspra Suskiego herbu Saszor, wzniesiony w latach 1554 - 1580, prawdopodobnie na miejscu drewnianego dworku Słupskich, który spłonął doszczętnie. Rozbudowany przez Piotra Komorowskiego w okazałą renesansową rezydencję magnacką w latach 1608 - 1614. W latach 1703 - 1708 Anna Wielopolska herbu Starykoń dokonała dalszej rozbudowy zamku wznosząc dwie wieże: południowo- wschodnią i południowo- zachodnią. W 1843 roku Aleksander Branicki herbu Korczak, sprzedając swój paryski pałac, nabywa Suchą od Jana Kantego Wielopolskiego. Za rządów Branickich, przed rokiem 1867, rozebrano skrzydło wschodnie zamku z bramą wjazdową. W tym też czasie powstała neogotycka oranżeria oraz mur kamienny wokół parku.
Na zdj. widok zamku z ul.Zamkowej Działo armatnie na placu zamkowym.
Do skrzydła zachodniego od północnej strony przylega parterowa przybudówka, zaadoptowana obecnie na hotel. W latach 1882 - 1887 Władysław Branicki podjął generalną restaurację zamku, zatrudniając architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Prace budowlane prowadził niejaki Knaus z Płazy. W tym czasie powstały stiukowe obramienia okien elewacji parkowej i obu wież (dzieło włoskich sztukatorów) oraz wszystkie stropy o konstrukcji stalowej. W narożach krużganku loggie arkadowe ożywiając rytm arkad integrują obydwa skrzydła. Po pożarze w 1905 roku nastąpiła kolejna odbudowa zamku, którą również nadzorował Tadeusz Stryjeński. W roku 1922 Sucha i zamek jako wiano córki Władysława Branickiego przeszły w ręce rodziny Tarnowskich herbu Leliwa. W czasie II wojny światowej Zamek zajęli Niemcy, a później wojska radzieckie. Cenne zbiory biblioteczno - muzealne uległy rozproszeniu, rabunkom i dewastacji. Po wojnie w zamku mieściło się Liceum Ogólnokształcące, internat oraz magazyny GS i prywatni lokatorzy. W latach 1968 - 1986 Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu rozpoczęły prace renowacyjne w celu przygotowania obiektu na cele muzealne. W roku 1996 kompleks zamkowy został przejęty przez samorząd lokalny. Wieża zegarowa mieści kaplicę, sklepioną żagielkowo o unikatowej polichromii, przedstawiającej Tajemnice Mszy Świętej według Żywota Pana Jezusowego.
Wnętrze kaplicy Obecnie w zamku prowadzi działalność Miejski Ośrodek Kultury - Zamek, Galeria Sztuki - Zamek gdzie cyklicznie organizowane są wystawy sztuki współczesnej i tradycyjnej, Suskie Stowarzyszenie Kultury i Sztuki - Klub Muzyczny Stara Zbrojownia a w przyziemiu znajduje się restauracja Kasper Suski, natomiast w skrzydle oficynowym - hotel. Renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem jest budowlą trój skrzydłową z czterema narożnymi wieżami z prostokątnym niemiarowym dziedzińcem z wjazdem od wschodu. Dwupiętrowe skrzydła południowe i zachodnie od strony dziedzińca zdobią piętrowe krużganki, gdzie w części parterowej arkady podtrzymują czworoboczne filary a na piętrze toskańskie kolumny. Na pierwszym piętrze skrzydła zachodniego znajduje się sala rycerska z monumentalnym manierystycznym kominkiem, na którego zwieńczeniu widnieją kartusze herbowe Piotra Komorowskiego Korczak i jego żony Katarzyny z Przeręb Przerębskiej Nowina. Sala rycerska
 Zewnętrzną elewację zamku od strony parkowej wyróżnia rytmiczny układ okien w drugiej kondygnacji z wyraźnym akcentem piętra reprezentacyjnego piano nobile. Zgrupowanie trzech okien ze środkowym oknem balkonowym tworzy rodzaj aediculi.
	 
Powstanie ogrodu przypada prawdopodobnie na drugą połowę XVI wieku i wiąże się z nabyciem Suchej w 1554 roku przez Kaspra Castiglione. Brak przekazów źródłowego uniemożliwia nam zupełne odtworzenie wyglądu otoczenia zamku suskiego w czasach rodziny Suskich i Komorowskich. Nenufary na niezbyt wielkim stawie parkowym . Około 1708 roku Anna Konstancja Lubomirska, wdowa po Janie Wielopolskim, powiększyła zamek suski i poddała go gruntownej przebudowie. Taki sam los spotkał ogród. Niektóre elementy parku zachowane do dzisiaj wskazują na to, że prawdopodobnie po zniszczeniu, przy przebudowie zamku i starego ogrodu renesansowego, założony został nowy ogród barokowy, zamknięty od południa kanałem, usytuowanym równolegle do elewacji zamku, a od zachodu Oranżerią. Zmiany w kompozycji parku zaszły dopiero w początku XIX wieku za czasów Teresy z Sułkowskich - Wielopolskiej i jej syna Jana Kantego. Wtenczas przekomponowano ogród na park krajobrazowy. Kanał przekształcono na staw, nad którym przerzucono most arkadowy. Staw zasilany był strumieniem tworzącym pętlę w południowej części parku. W 1845 roku Jan Kanty Wielopolski, sprzedał dobra suskie Aleksandrowi Branickiemu herbu Korczak. Za czasów Branickich wybudowano nową, neogotycką Oranżerię, przed którą rozpościerał się ogród kwiatowy z geometrycznym rozplanowaniem ścieżek i basenem na osi oranżerii. Oranżeria jest jedynym przykładem neogotyku angielskiego w Polsce Południowej. Jeszcze do niedawna w oranżerii istniały warsztaty szkolne.
Park zachował dawny charakter, gdyż rozplanowanie alejek nosi cechy stylowe, obowiązujące w I połowie XIX wieku, z typową dla tego okresu zewnętrzną alejką na obwodzie założenia, z którą łączy się przeważająca część drzewostanu. Karczma Rzym, usytuowana w centrum suskiej agory, stanowi jeden z ginących przykładów architektury drewnianej, nawiązującej bezpośrednio do tradycji budownictwa ludowego regionu Podbeskidzia. Nie bez powodu stała się centralnym punktem wytyczonego w 2002 roku szlaku architektury drewnianej Małopolski. Karczma jest budowlą drewnianą, zrębową, pokrytą czterospadowym dachem, z charakterystyczną kalenicą oraz arkadowymi podcieniami od strony frontowej. Wzniesiona została w II poł. XVIII wieku, za przyzwoleniem byłych właścicieli miejscowości - Wielopolskich, kiedy Sucha zyskując przywileje oraz prawa m. in. do odbywania jarmarków, stała się osadą targową. Wnętrza karczmy o wystroju regionalnym, nawiązują do tradycji górali żywieckich i babiogórskich. Być może suska karczma stała się pierwowzorem Karczmy Rzym, opisywanej przez Adama Mickiewicza w balladzie Pani Twardowska?Dowodem niech będzie fragment ballady z charakterystycznym zapisem - Patrz oto jest karczmy godło, koń malowany na płótnie . Taki koń, umieszczony został również przed głównym wejściem do karczmy. Sień wejściowa
W suskiej karczmie oprócz kupców, Mistrza Twardowskiego i podstępnego Mefistofelesa gościli również rozbójnicy beskidzcy na czele z babiogórskim harnasiem Józefem Baczyńskim. Karczma pełniła również rolę miejsca o szczególnej symbolice. Właśnie tam handlujący pieczętowali udane transakcje kupna i sprzedaży. Karczma Rzym Herbem Gminy Sucha Beskidzka jest Starykoń tj. w polu czerwonym, kroczący w prawo po zielonej murawie biały koń, w czarnym popręgu o złotych kopytach. Barwą miejską jest kolor biało - czerwono - zielony.

Ustawiony w centrum rynku na nie wielkiej fontannie w kształcie podkowy. Główna ulica Piłsudskiego od strony Zakopanego i Makowa Podhalańskiego oraz Żywca, przechodząca za światłami w ul. Mickiewicza
Fragment zabudowy rynku Te piękne pod względem architektonicznym i stylistycznym budowle wraz z budynkiem klasztornym oraz czterema kaplicami tworzą zespół kościelny. 
Na zdj. schody i wejście na plac z ul.Kościelnej Stary kościół o typowo gotyckiej bryle i renesansowych elementach dekoracyjnych wraz z budynkiem klasztornym, który obecnie pełni funkcję plebani, wzniesiony został z fundacji byłego właściciela Suchej - Piotra Komorowskiego, w latach 1613 -1614. Konsekracji świątyni, która przyjęła wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny dokonał w 1624 roku ks. biskup Tomasz Oborski. Fundator osadził w niej księży Kanoników Regularnych Lateraneńskich z kościoła Bożego Ciała w Krakowie, co wiązało się z cudownym uzdrowieniem jakiego doznał za przyczyną św. Stanisława Kazimierczyka, patrona konwentu. Bryła kościoła ujawnia tradycje gotyckie, natomiast szczegóły architektoniczne i dekoracyjne są charakterystyczne dla okresu renesansu. Tę jednonawową budowlę od zewnętrznej strony opinają skarpy. Na skarpie od strony zachodniej usytuowany został kartusz herbowy Korczak fundatora Piotra Komorowskiego, zdobiony renesansowym ornamentem. Z najstarszego wystroju kościoła zachowały się fragmenty polichromii oraz barokowe malowidło na sklepieniu prezbiterium przedstawiające Wniebowzięcie Maryi wraz z fryzem sgraffitowym na ścianach. Pod prezbiterium znajduje się krypta grobowa Komorowskich - Piotra Komorowskiego i jego drugiej żony Marianny z Bnińskich. Stary kościół połączony został z nowym kościołem za pomocą parterowej przewiązki, która pełni również rolę zakrystii.
Zaprojektowany przez Teodora Talowskiego został wzniesiony w latach 1897 - 1908. Głównymi fundatorami świątyni byli Braniccy oraz suscy kolejarze. Bryła kościoła łącząca w sobie elementy malowniczego eklektyzmu, zwłaszcza gotyku i stylu romańskiego jest jednym z najwspanialszych dzieł polskiego architekta. Zabytkowa dzwonnica na placu kościelnym. Rozeta z frontonu nowej świątyni Rzut od strony prezbiterium Figura Chrystusa Króla Wszechświata która nam błogosławi na powrotną drogę w stronę Krakowa lub Zakopanego.
Po rekonesansie w najpiękniejszych miejscach Suchej Beskidzkiej wracamy przez malowniczo zatopione wśród górskich lasów, pól i łąk, ciche wioski. Na zdj.wieś Marcówka o galicyjskiej zabudowie Dzień chyli sie już ku zachodowi ,słoneczko ostatnimi promieniami srebrzy szczyty Leskowiec (918 m) i Groń Jana Pawła II (890 m)
DZIĘKUJE ZA WSPÓLNĄ PODRÓŻ !!!

najbliższe galerie:

 
Sucha Beskidzka
1pix użytkownik piotr54 odległość 0 km 1pix
Między Suchą B.  a Zawoją - szlak czerwony
1pix użytkownik agra60 odległość 3 km 1pix
OD MAKOWA PODHALAŃSKIEGO DO RABKI
1pix użytkownik afrodyta odległość 5 km 1pix
Stryszawa
1pix użytkownik bartas odległość 7 km 1pix
Zalew Świnna Poręba
1pix użytkownik mocar odległość 7 km 1pix
Mucharz i teren zalewowy Świnna.
1pix użytkownik mocar odległość 8 km 1pix

komentarze do galerii (11):

 
lola310889 użytkownik lola310889(wpisów:173) dodano 22.04.2012 16:35

Ładnie pokazałeś Mocar moje miasto :) kiedyś muszę również coś zamieścić - honor nakazuje ! Pozdrawiam :)

omektron użytkownik omektron(wpisów:144) dodano 12.06.2011 14:27

po tylu latach wkoncu zamek oddali :) - pozdrwiam

kordula157 użytkownik kordula157(wpisów:6138) dodano 29.08.2010 11:33

Wielka mi radośc sprawiłeś tą galerią. Z Sucha i jej okolicami jestem zwiazana od lat , jeżdżę tam co sobotę. Mam tam chałupkę, Z tych rejonów pochodzi mój Tato. Sucha bardzo sie w ostatnich latach zmieniła bardzo , wypiekniała. Konwalio w Stryszawie byłam kilka razy, mam do niej blisko.Pozdrawiam wszystkich:)

lucpal użytkownik lucpal(wpisów:68) dodano 29.08.2010 10:02

Mam nadzieję, że Sucha Ci się podobała. Mówię to jako mieszkaniec (od 14 lat) Suchej. Przy okazji dodam, że zamek należał w latach 1608-1665 do rodziny Komorowskich, tej z której wywodzi się Bronisław Komorowski. Z tej przyczyny 8 listopada 2009 gościliśmy go w Suchej podczas zjazdu rodzinnego. Pozdrawiam.

konwalia użytkownik konwalia(wpisów:3259) - Użytkownik usunięty. dodano 09.11.2009 14:58

Mocar ...Twoja galeria jest cudowna i bliska memu sercu.
Moj Tato urodził sie w pobliskiej Stryszawie,więc dobrze znam te strony.
Chociaż rodzice zamieszkali na Dolnym Śląsku, to na wakacje jeździłam własnie w tamte strony.
I mam tam mnóstwo rodziny.
Dziękuję i pozdrawiam-)

mocar użytkownik mocar(wpisów:2774) dodano 09.08.2008 19:53

:) Dzięki !

jedrek użytkownik jedrek(wpisów:327) dodano 09.08.2008 14:23

Zostaw trochę nam do fotografowania.Pozdrawiam

knfred użytkownik knfred(wpisów:2455) dodano 08.08.2008 20:01

Nie wątpię ze tyle zdjęć masz,sam jak pstrykam to krocie robię.
A co do przynudzania to faktycznie 50 zdjęć zamku to by była przesada.
Całe szczęście ze piszeszz dobre komentarze to mozna patrzeć iczytac.
Ogólnie jest ok.
hejka!

mocar użytkownik mocar(wpisów:2774) dodano 08.08.2008 17:14

knfred - wyobraz sobie że mogłem bo mam na tyle zdjęć, ale musiał bym zmienić tytuł, też było by to chyba nudne , obawiam sie właśnie czy i tak zbytnio swymi galeriami nie przynudzam .Dzięki. Pozdrawiam !

doris użytkownik doris(wpisów:744) dodano 08.08.2008 17:01

knfred - nie bądź uszczypliwy.
Bardzo dobra galeria, bogata pod każdym względem :) Dodatkowego uroku dodaje zdj. 24 :) Pozdrawiam

knfred użytkownik knfred(wpisów:2455) dodano 08.08.2008 15:30

A mocar jak zwykle szczegółowo !
Całe szczęście że nie walnołeś 50 zdjęc samego zamku.Uffff.
hejka!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!