m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (42):

 
Kościół p.w. św. Ducha i klasztor dominikanów. Pierwszy, drewniany kościół w tym miejscu fundowany był przez Władysława Jagiełłę w 1408 r. Świątynia spłonęła w 1441 r. Następną zbudował Kazimierz Jagiellończyk, a w 1501 r. Aleksander Jagiellończyk ufundował przy niej klasztor dominikanów. Na miejscu drewnianego kościoła murowaną świątynię wzniesiono na pocz. XVII w. Świątynia i klasztor wielokrotnie padały pastwą płomieni i zniszczeń dokonywanych przez różnych najeźdźców. 
Po olbrzymim pożarze w 1748 roku zakonnicy zbudowali nowy kościół oraz odrestaurowali i powiększyli swój klasztor. W roku 1844 władze carskie zmieniły klasztor na biura Zarządu Miejskiego i więzienie. Obecnie kościół św. Ducha jest jedyną świątynia katolicką, w której nabożeństwa odbywają się wyłącznie w języku polskim.
W tym domu mieszkal Juliusz Slowacki - nie muszę pisać kim był? Starówka Pomnik Giedymina - wielki 
książę litewski panujący w latach 1316-1341, dziad Jagiełły. Giedymin objął władzę po śmierci 
swego brata, Witenesa. Przez cały okres swego panowania zmagał się z naporem ze strony państwa krzyżackiego. Jednocześnie, wykorzystując kryzys Złotej Ordy, zdołał połączyć pod swym panowaniem bardzo duże obszary na południowy wschód od Litwy, powiększając tym 
samym dwukrotnie obszar swego państwa.
Giedymin często jest określany twórcą mocarstwowej potęgi Litwy. Jego podboje miały ogromny wpływ na historię ziem mało- i białoruskich, jak i na państwo litewskie, którego znaczna część elit uległa szybkiemu zruszczeniu.
Wraz ze śmiercią Giedymina państwo litewskie uległo podziałowi między siedmiu synów księcia. Katedra katolicka p.w. śś. Stanisława i Władysława. Katedra wileńska została ufundowana przez Władysława Jagiełłę, po przyjęciu przez niego i przez całą Litwę chrztu w 1387 r. Początkowo był to kościół drewniany, który stanął na miejscu znajdującego się tu przedtem pogańskiego świętego gaju. Katedra jest ogromną bezwieżową trójnawową budowlą halową wzniesioną na planie prostokąta. 
Obie elewacje boczne ozdabiają sześciokolumnowe galerie; w niszach pod kolumnami umieszczono w 1833 r. przeniesione z zamkniętego wówczas kościoła św. Kazimierza serie posągów przedstawiających królów z dynastii Jagiellonów i świętych jezuickich. 

Przed katedrą stoi wysoka wielokondygnacyjna dzwonnica. Dolna, czworoboczna część dzwonnicy to wzniesiona w XIV w. dawna baszta, włączona w obręb murów wzniesionego w XV w. Zamku Dolnego, nad którą w końcu XVI w. nadbudowano trzy nowe ośmioboczne kondygnacje. Na dzwonnicy znajduje się 10 zabytkowych dzwonów z XVI-XVIII w. oraz zegar z 1803 r. Fasadę, z rzeźbami nadwornego rzeźbiarza króla Stanisława Augusta - Tomasa Righiego, wykonanymi w latach 1783-1791, akcentuje monumentalny portyk o sześciu kolumnach dźwigających szerokie ozdobione pasem fryzu belkowanie i otoczony gzymsem kostkowym trójkątny fronton z płaskorzeźbą przedstawiającą ofiarę Noego po wyjściu z Arki. W niszach po obu stronach portyku umieszczono ogromne posagi proroków Abrahama i Mojżesza, a pod portykiem - podobnej wielkości figury czterech Ewangelistów i płaskorzeźby ze scenami z dziejów apostolskich. Katedra katolicka p.w. śś. Stanisława i Władysława Fronton wieńczą trzy duże rzeźby św. Heleny, św. Kazimierza i św. Stanisława.
Wnętrze katedry
Kaplica św. Kazimierza, zlokalizowana na prawo od ołtarza głównego, jest najwspanialszą z kaplic katedralnych, fundowaną przez króla Zygmunta III Wazę w 1626 r. (współfundatorem był Władysław IV). Kaplica poświęcona jest królewiczowi Kazimierzowi (1458-1484), synowi Kazimierza Jagiellończyka, słynącemu z niezwykłej pobożności, beatyfikowanemu w 1521 r., kanonizowanemu w 1602 r. i uznanemu za patrona Litwy. 
Na miejscu pierwotnego srebrnego ołtarza oddanego przez Jana Kazimierza na potrzeby odbudowy zniszczeń po potopie szwedzkim, znajduje się obecnie wspaniały ołtarz stiukowy. W centrum ołtarza umieszczono bogato zdobioną srebrną trumnę ze szczątkami św. Kazimierza, wykonaną w 1704 r. W ołtarzu znajduje się także słynny, namalowany ok. 1520 r. niewielki obraz okryty srebrną sukienką, przedstawiający Św. Kazimierza ... z trzema rękami. Wnętrze ozdabiają szwedzkie piaskowce, włoskie i karpackie granity oraz alabastry i marmury, a przede wszystkim czarny marmur z podkrakowskiego Dębnika. Na ścianach znajdują się freski o tematyce związanej ze św. Kazimierzem, wykonane w 1692 r. przez wybitnego artystę włoskiego Michelangello Palloniego. 

Wykonane z czarnego marmuru tablice epitafijne upamiętniają pochowanych w krypcie katedralnej królewskich zmarłych: Aleksandra Jagiellończyka, Elżbietę Habsburżankę, Barbarę Radziwiłłównę i Władysława IV. Groby królewskie, których lokalizacja była nieznana, zostały odkryte w krypcie podczas wielkiej powodzi w Wilnie w 1931 r. Uroczysty, powtórny pogrzeb szczątków królewskich miął miejsce w 1933 r. KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA - Kościół ten stoi na miejscu pogańskiej świątyni bogini miłości Mildy. Jeszcze za czasów Władysława Jagiełły, pod koniec XIV wieku, powstał tu niewielki kościółek rzymsko-katolicki. Dzięki staraniom biskupa wileńskiego, Tabora, został odrestaurowany, ale spłonął 1594 roku. Kolejny, też drewniany zniszczony w 1655 roku przez wojska moskiewskie, które zajęły Wilno. 
Budowę obecnie istniejącej wspaniałej świątyni zainicjował wielki hetman litewski, Michał Pac, a pracami kierował krakowski architekt Jan Zaor, który ukończył dzieło w 1676 roku. Ze względu na niezwykłe bogactwo dekoracji wnętrza (przede wszystkim sztukaterii), nie mające odpowiednika w całej Europie (poza kilku kościołami we Włoszech), antokolska świątynia uznawana jest za jeden z najciekawszych i najcenniejszych kościołów w Wilnie. Jest to trójnawowa bazylika z transeptem, półkoliście zamkniętym prezbiterium i dwiema zakrystiami.
Spośród innych elementów wyposażenia wnętrza na uwagę zasługują rokokowa ambona w kształcie łodzi Piotrowej wykonana w latach 1801-1804 oraz zwieszający się z kopuły oryginalny ażurowy żyrandol w kształcie łodzi żaglowej, wykonany w 1905 r. z brązu przez mistrzów z łotewskiej Lipawy. Nawy boczne zajmuje szereg kaplic; po lewej strome - kaplice: Królowych (przed 2 wojną światową - Królowych Polskich), św. Augustyna i MB Łaskawej, a po prawej - Kaplica Rycerzy, św. Urszuli i Pana Jezusa. Na przytłaczającą swym rozmachem, skalą oraz bogactwem detali i motywów wspaniałą barokową dekorację sztukatorską wnętrza świątyni, składa się ok. 2 tys. figur oraz kompozycje ornamentalne. Najbogatszy wystrój sztukatorski otrzymały sklepienia: nawy głównej, transeptu, kopuły i prezbiterium oraz kaplic bocznych i zakrystii, a także ołtarze boczne. Oprócz dominujących dekoracji sztukatorskich, sklepienie nawy oraz zakrystii dekorują freski z 2 poł. XVII w.
Oryginalną pamiątką jest umieszczony w kruchcie wielki bęben litewski (litaur) przywieziony przez hetmana Paca spod Chocimia w 1673 r. GÓRA TRZYKRZYSKA - POMNIK TRZECH KRZYŻY - przed wzniesieniem na niej krzyży nazywała się Łysą. Według legendy, krzyże na Łysej górze postawił Jagiełło dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci 7 franciszkanów. W rzeczywistości krzyże na Łysej górze zjawiają się w latach 1613-1636. Wznawiano krzyże aż do roku 1864, kiedy to Murawjew kazał je zrąbać.
 W 1916 roku ustawiono nowe, wykonane z żelazo-betonu. Krzyże te przetrwały do 1950 roku, kiedy to na rozkaz władz radzieckich zostały wysadzone w powietrze. W 1989 roku pomnik Trzech Krzyży został odbudowany. Panorama Wilna z Gory Trzykrzyskiej Wszystko kiedyś się kończy, opuszczamy Wilno. Na obrzeżach miasta mamy hotel. Rano ruszamy w dalszą drogę - Troki. Dziękuję i pozdrawiam

najbliższe galerie:

 
Litwa-Wilno 2012 cz.I
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
Wilno - tygiel kultur
1pix użytkownik dreptak odległość 0 km 1pix
Litwa cz.2. Wilno - Cmentarz Na Rossie.
1pix użytkownik halszka odległość 0 km 1pix
WILNO   cz.II
1pix użytkownik mocar odległość 1 km 1pix
Litwa-Wilno 2012 cz.II
1pix użytkownik tereza odległość 1 km 1pix
WILNO
1pix użytkownik kwiatuszek odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (2):

 
mocar użytkownik mocar(wpisów:2806) dodano 07.01.2010 19:16

Odnosząc się do Twojego motta na wstępie postanowiłem utworzyć aż IV części galerii z Wilna i to jeszcze tylko fragmentarycznie. Piękne masz tu taj zdjęcia i one oddają po części urok tego naszego kochanego miasta. Pozdrawiam.

cameron użytkownik cameron(wpisów:260) dodano 03.03.2009 18:54

Kryjan jeszcze jedno pytanie- to z biura Almatur czy z Rainbow Tour? Jak oceniasz program, organizację, przewodnika? Pozdrawiam

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!