foto brak danych

Oprócz smutnej historii bandytyzmu, Orgosolo ma też jasne oblicze: murale. S± to obrazy malowane dowoln± technik± na ¶cianach budynków, więc zaliczaj± się do nich zarówno freski ko¶cielne, jak i graffiti na ulicach. Poczatki murali siegaja czasow gdy miejscowy nauczyciel rysunku Francesco del Casino stworzył serię plakatów społecznych i wywiesił na ulicach Orgosolo. W 1975, gdy miejscowi obyli się już dostatecznie z ide± murali, Casino wraz z uczniami zacz±ł przenosić rysunki z plakatów na ¶ciany. Ide± Casino była edukacja młodzieży i zaangażowanie jej w życie społeczeństwa. Wkrótce zaczęł...

close