foto brak danych
Dworek, to typowa parterowa siedziba szlachecka, kryta gontem, wzniesiona na planie podkowy, z gankiem wspartym na dwóch filarach, historia sprawiła, że w ekspozycji znaczące miejsce zajmują pamiątki z okresu powstania styczniowego.
close